Skip to content

Programma

RIDZENE BASKETBALL APMACĪBAS PROGRAMMA

PAR PAMATU ŅEMOT ANDRA RUDZĪŠA BASKETBOLA PROGRAMMU, KAS IR VIENĪGĀ LATVIJAS REPUBLIKĀ SERTIFICĒTĀ BASKETBOLA PROGRAMMA.

 

FIZISKĀ SAGATAVOŠANA

     Stāja     koordinācija      biomehānika      elastīgums      ātrums      spēlēšanas pacietība      spēks      kāju ātrums      roku ātrums      ātruma izturība     lekšana     eksplozīvais spēks      iesildīšanās un atsildīšanās     individuālais darbs ar bumbu      individuālais darbs ar svaru zālē

TEHNIKAS SAGATAVOŠANA

     individuālas prasmes      komandas prasmes      spēles loma      spēles disciplīna      simulācijas situācijas prognozēšana      rotaļīgas kombinācijas      komandas saskaņotība      izpratne par stratēģijas spēli

PSIHOLOĢISKĀ SAGATAVOŠANA

     mācēt pareizi pielietot psiholoģiju      uzmanības koncentrēšana     motivācija      uzticība      savstarpējā uzticība starp komandas biedriem     pozitīva attieksme      relaksācija      pašaizliedzība      atbildība      cieņa