Skip to content

Jaunajiem audzekniem

Uznemšanai nepieciešamie dokumenti

  1. Iesniegums iesnieguma sagatave un atlauju
  2. Līgums, atrodams sadaļā Obligātais līdzfinansējums
  3. Dzimšanas apliecibas un pases kopija
  4. Arsta zime, ka drikst nodarboties ar basketbolu
  5. 2 x bildes 3 x 4 cm
  6. padzilinatas apskates vecaku piekrišanas lapa
  7. Audzeknim tiks izgatavota Ridzene basketball aplieciba, lai audzeknis un vina vecaki varetu izmantot priekšrocibas, ko nodrošina Ridzenes sadarbibas partneri. Apliecibas cena 1,50EUR.
  8. RIDZENES APLIECIBA IR DOKUMENTS, AR KURU VAR SANEMT ATLAIDES PIE SADARBIBAS PARTNERIEM, KA ARI DAŽAS SPORTA BAZES, OBLIGATA PRASIBA IR UZRADIT RIDZENES APLIECIBU.
  9. Turniriem un nometnem apmaksa notiek caur biedribu “Jaunatnes basketbola attistibas centrs”

Uznemšanai nepieciešamie dokumenti

Sportista uzvedibas kodekss

Ka mus var atbalstit?

Audzeknu vecakiem un uznemumiem ir iespeja vakaros iret Ridzenes sporta zali, par zales iri jautat:

Bruno Karlis +371 26456765    ridzene_basketball@inbox.lv

Arvo Kallaste +371 6434811      a.kallaste@inbox.lv